Photo Gallery

रामग्राम नगरपालिका र स्थानीय पूर्वाधार बिकाश तथा कृषि सडक बिभाग बिच पश्चिम नेपाल ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई परियोजना , द्रोस्रो चरण कार्यन्वयनका लागि समझदारी पत्र हस्ताक्षर

, , , , , , , ,

 Annual Review Meeting 071 072

, , , , ,

Environment Friendly Local Governance Awareness Campaign Program organized by Ramgram Municipality,Parasi,Nawalparasi

, , , , , , , , ,

19th Municipal Council 

, , , , , ,