Error message

  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).
  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

संपर्क

रामग्राम नगरपालिका 

सम्पर्क नं ०७८ ५२०१९३ , ५२०६८४ ५२०२७६ 

फ्याक्स नं ०७८ ५२०६८४ 

दमकल सेवा १०१ , ०७८ ५२०८७४ 

कृपया  आफुलाई लागेको  केहि  गुनासो , जिज्ञासा भएमा  भर्नुहोस्