Staffs

Name Designation Email Phone Section
रुद्र प्रसाद रेग्मी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत eo.ramgrammun@gmail.com ९८५७२८११११
कुन्दन कुमार चौधरी लेखा अधिकृत kundankumarchaudhary@gmail.com लेखा
राजन श्रीवास्तव शाखा अधिकृत ( सूचना अधिकारी ) ramgram.informationofficer@gmail.com ९८४४७८३६३६ प्रशासन शाखा
सतिस कुमार गुप्ता सिविल इन्जिनियर satish.lax57@gmail.com योजना
जीत जंग के.सी सूचना प्रविधि अधिकृत ict.ramgrammun@gmail.com +977-9849641449 IT
शेस्मणि चौधरी कार्यालय सहयोगी
शिव राज खनाल हेल्पर
पशुपति नाउ एस एम सामुदायिक परिचालक
कन्हैया कोहार कार्यालय सहयोगी
शिव नारायण यादव खरिदार कर
माधव भट्ट खरिदार जिन्सी
लक्ष्मी प्रसाद चौधरी हेल्पर दमकल संचालन
निसा परियार हेल्पर
कमलराज शर्मा एस एम सामुदायिक परिचालक
भुसण चन्द्र शर्मा कार्यालय सहयोगी
अमर बहादुर थापा अमिन अमिन
रमेश नेपाल खरिदार rameshnepal@gmail.com शहरी विकास तथा वातवरण
रन बहादुर मगर हेल्पर दमकल संचालन
संजय कुमार शर्मा लेखापाल लेखा
तुलसी प्रसाद चौधरी ड्राइभर १०१,०७८५२०८७४ दमकल संचालन
महातम तेली कार्यालय सहयोगी
उमेश प्रसाद चौधरी खरिदार दर्ता चलानी
हिरेन्द्र चौधरी हेल्पर दमकल संचालन
भगौती यादव प्राविधिक शहरी विकास तथा वातवरण
कृष्ण प्रसाद चौधरी ड्राइभर १०१,०७८५२०८७४ दमकल संचालन
इन्दल प्रसाद चौधरी विधुत हेल्पर
कुल नारायण चौधरी सब-ईन्जिनियर kul.chaudhary2045@gmail.com योजना
आशा राना कार्यालय सहयोगी
विष्णु कुमार आले नायब सुब्बा bishnukumaralemagar@gmail.com प्रशासन
रामजी शाहनी मध्यस्था विवाद तथा मुद्दा
राजु यादव विधुत हेल्पर
नगेन्द्र प्रसाद यादव एस एम गाउँ नगर साझेदारी
निर्मला कोहार खरिदार पन्जिका
ललिता पाण्डे खरिदार कर
जितेन्द्र कोहार हेल्पर योजना