रामग्राम नगरपालिकाको इजलास उद्घाटन तथा पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रम