Marriage Certificate

रामग्राम नगरपालिका कार्यालयको २०७० बैशाख देखि चैत्र महिनाको वार्षिक प्रतिवेदन निम्न बमोजिमको व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको छ ।

महिना

विवाह दर्ता संख्या

बैशाख

४२

जेष्ठ

६३

अषाढ

३८

श्रावण

३३

भाद्र

४४

असोज

२२

कार्तिक

१४

मंसिर

४३

पुष

३५

माघ

२९

फागुन

१८

चैत्र

२२

जम्मा

४०३

 

 

Supporting Documents: