नगर प्रहरीकाे शारिरिक संहिष्णुता परिक्षण गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

Check box: