सेवा करारमा लिने नगर प्रहरी पदकाे प्रयाेगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ताकाे मूल्यांकनका आधारहरु

Check box: