China बाट आउनु भएका प्रतिनिधिहरुबाट रामग्राम नगरपालिकाको अवलोकनका साथै नगर बिकाशको लागि गोष्टि