सम्बन्ध विच्छेद

रामग्राम नगरपालिका कार्यालयको २०७० बैशाख देखि चैत्र महिनाको वार्षिक प्रतिवेदन निम्न बमोजिमको व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको छ ।

महिना

सम्बन्ध विच्छेद संख्या

बैशाख

 

जेष्ठ

 

अषाढ

 

श्रावण

 

भाद्र

 

असोज

 

कार्तिक

 

मंसिर

 

पुष

 

माघ

 

फागुन

 

चैत्र

 

जम्मा

० 

 

 

कृपया फाइल डाउनलोड गरि पुरा हेर्नुहोस 

Check box: