रामग्राम नगर कार्यपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा भइ आउनुभएका श्री राकेश पाण्डे ज्यूलाई स्वागत गर्नुहुदै नगर प्रमुख श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता ज्यू, उपप्रमुख श्री रम्भा कुवँर ज्यू साथै कर्मचारीहरु ।