Elected Officials

Email Phone Municipality Section
नरेन्द्र कुमार गुप्ता नगर प्रमुख narendragupta533@gmail.com ९८५७०२४५३३ रामग्राम रामग्राम नगरपालिका
धनपत यादव वडा अध्यक्ष ९८५७०४६२८८ रामग्राम वडा नं १५
धर्म प्रसाद गुप्त्ता वडा अध्यक्ष ९८५७०४५१४२ रामग्राम वडा नं १०
रोशन कुमार शाह नगर कार्यपालिका सदस्य ९८०२६५०५७८ रामग्राम रामग्राम नगरपालिका
बिनोद कुँवर वडा अध्यक्ष ९८४७०४४७५१ रामग्राम वडा नं ५
ज्ञान कुमारी चौधरी नगर कार्यपालिका सदस्य ९८११४५९२२२ रामग्राम रामग्राम नगरपालिका
रम्भा कुँवर नगर उप-प्रमुख rambhakunwar533@gmail.com ९८५७०४६९९९ रामग्राम रामग्राम नगरपालिका
भगवान थारु वडा अध्यक्ष ९८४७३२६२६३ रामग्राम वडा नं १६
बम बहादुर थारु वडा अध्यक्ष ९८४७०८१२२९ रामग्राम वडा नं ११
जितेन्द्र प्रसाद अग्रहरी वडा अध्यक्ष ९८५७०४५९१५ रामग्राम वडा नं ६
चन्द्र कुमारी न्यौपाने नगर कार्यपालिका सदस्य ९८६७७१९११६ रामग्राम रामग्राम नगरपालिका
रुद्र प्रकाश उपाध्याय वडा अध्यक्ष ९८४७०४२२७७ रामग्राम वार्ड नं १
जित बहादुर गोसाई वडा अध्यक्ष ९८४७०४२२८४ रामग्राम वडा नं १७
भगवंत लाल गुप्ता वडा अध्यक्ष ९८५७०३०७६० रामग्राम वडा नं १२
शिवशंकर प्रसाद हरिजन वडा अध्यक्ष ९८४७०६४२८६ रामग्राम वडा नं ७
फुला देवी केवटिन नगर कार्यपालिका सदस्य ९८१५४५१९६२ रामग्राम रामग्राम नगरपालिका
चन्द्रिका अग्रहरी वडा अध्यक्ष 9857045635 रामग्राम वार्ड नं २
शेर बहादुर थारु वडा अध्यक्ष 9807455614 रामग्राम वडा नं १८
रामसमुझ कुर्मी वडा अध्यक्ष ९८४७१२५८४३ रामग्राम वडा नं १३
महेन्द्र ठाकुर वडा अध्यक्ष ९८४७३२६८२८ रामग्राम वडा नं ८
इन्दु बिश्वकर्मा नगर कार्यपालिका सदस्य ९८११९८५२१६ रामग्राम रामग्राम नगरपालिका
हरि प्रसाद उपाध्याय वडा अध्यक्ष 9847030118 रामग्राम वार्ड नं ३
सावित्री पौडेल नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४७०५३६२० रामग्राम रामग्राम नगरपालिका
पारस नाथ चौधरी वडा अध्यक्ष ९८०६९४६८१२ रामग्राम वडा नं १४
सुनिल कुमार पाठक वडा अध्यक्ष ९८४७०४१२६३ रामग्राम वडा नं ९
उमा शंकर श्रीवास्तव नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४७०५३०९९ रामग्राम रामग्राम नगरपालिका
मदन यादव वडा अध्यक्ष ९८५७०४५४२३ रामग्राम वडा नं ४
सुजिता कुमारी श्रेष्ठ नगर कार्यपालिका सदस्य ९८४७०८०११० रामग्राम रामग्राम नगरपालिका