FAQs Complain Problems

Flash News

संपर्क

रामग्राम नगरपालिका 

सम्पर्क नं ०७८ ५२०१९३ , ५२०६८४ ५२०२७६ 

फ्याक्स नं ०७८ ५२०६८४ 

दमकल सेवा १०१ , ०७८ ५२०८७४ 

कृपया  आफुलाई लागेको  केहि  गुनासो , जिज्ञासा भएमा  भर्नुहोस्