Staffs

Name Designation Email Phone Section
राजेश पन्थी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत eo.ramgrammun@gmail.com ९८५७६२८१११
रुद प्रसाद रेग्मी नगर शिक्षा अधिकारी (उप सचिव) ९८५७०२३१२२ शिक्षा शाखा
राम नरेश राय जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौं healthramgram@gmail.com ९८४७०३६२७९ स्वास्थ्य शाखा
कुन्दन कुमार चौधरी लेखा अधिकृत kundankumarchaudhary@gmail.com ९८४७०४१५५५ आर्थिक प्रशासन शाखा
सतिस कुमार गुप्ता सिविल इन्जिनियर सातौं satish.lax57@gmail.com ९८५७०२१८२५ पूर्वाधार विकास शाखा
रामलाल भुसाल प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी ) ramgram.informationofficer@gmail.com 9857047572 प्रशासन शाखा
अनिल खड्का सि.अ.हे.व. अधिकृत छैठौं healthramgram@gmail.com 9847027945 स्वास्थ्य शाखा
निर्मला पोखरेल प्रशासन अधिकृत छैठौं pokhrelnirmala20@gmail.com 9867193124 आर्थिक विकास शाखा
खेमराज ढकाल प्रशासन अधिकृत छैठौं khemrajdhakal49@gmail.com 9857064490 राजश्व उप शाखा
तारा अर्याल महिला विकास निरिक्षक 9857045722 महिला तथा बालबालिका विकास शाखा
माधव न्यौपाने सिविल इन्जिनियर छैठों madhavneupane1998@gmail.com 9867383538 भवन तथा वस्ती विकास उप-शाखा
सुन्दर खनाल शिक्षा अधिकृत छैठौं khanalsundar977@gmail.com 9847108484 शिक्षा शाखा
राम सुवाष गुप्ता आ.ले.प. अधिकृत छैठौं 9862562873 आ.ले.प. शाखा
सुमन ज्ञवाली रोजगार संयोजक sumangyawali860@gmail.com 9867045003 रोजगार सेवा केन्द्र
जीत जंग के.सी सूचना प्रविधि अधिकृत ict.ramgrammun@gmail.com +977-9849641449 सूचना प्रविधी शाखा
संजय कुमार शर्मा लेखापाल sanjay.ramgram@gmail.com 9857045872 आर्थिक प्रशासन शाखा
सुनिल लामिछाने सहायक पाँचौं sunillamichhane25@gmail.com 9857045317 प्रशासन शाखा / आर्थिक विकास शाखा
निलम फौज्दार वार्ड सचिव ward12.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. १२
रिजवान अहमद अंसारी सहायक पाँचौं rizwan.2025626@gmail.com 9847033246 सा.सु. तथा पञ्जिकरण उप-शाखा
भगौती यादव प्राविधिक भवन तथा वस्ती विकास उप-शाखा
महेश्वर ठाकुर सब-ईन्जिनियर पाँचौं maheswar.thakur@gmail.com 9857045712 पूर्वाधार विकास शाखा
उमेश कुमार धोवी प्रा‍.स, सहायक पाँचौं कृषि विकास शाखा
विष्णु कुमार आले सहायक पाँचौं bishnukumaralemagar@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. १८
रमिता कुमारी रावल सब-ईन्जिनियर पाँचौं वडा कार्यालय वार्ड नं. १ र ३
सपना पौडेल सब-ईन्जिनियर पाँचौं वडा कार्यालय वार्ड नं. ५
सरिता पौडेल सहायक पाँचौं ward3.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. ३
मानुषी ढकाल नायब सुब्बा ward6.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. ६
शोहेब अहमद अन्सारी सब-ईन्जिनियर पाँचौं वडा कार्यालय वार्ड नं. ११ र १३
होमनाथ खरेल सहायक पाँचौं ward9.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. ९
मुत्त बहादुर फाल सब-ईन्जिनियर पाँचौं वडा कार्यालय वार्ड नं. ८ र १२
लक्ष्मि खनाल प्रा‍.स, सहायक पाँचौं शिक्षा शाखा
मुकेश नारायण लोनिया एम.आई.एस.अपरेटर पाँचौ सा.सु. तथा पञ्जिकरण उप-शाखा
उर्मिला जयसवाल एम.आई.एस.अपरेटर पाँचौ सा.सु. तथा पञ्जिकरण उप-शाखा
सुमन पाण्डे सहायक चौथो ward1.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. १
फकिरी थारु सहायक चौथो ward4.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. ४
लाल बहादुर कोहार अस्सिटेन्ट सब-ईन्जिनियर चौथो वडा कार्यालय वार्ड नं. १०
सन्ताेष कुमार घिमिरे सहायक चौथो sghimire2580@gmail.com 9857046869 जिन्सी उप-शाखा
माधव भट्ट सहायक चौथो ward8.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. ८
अमृत भुषाल अमिन 9867482892 भवन तथा वस्ती विकास उप-शाखा
ठानेश्वर रेग्मी सहायक चौथो ward14.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. १४
रमेश नेपाल सहायक चौथो प्रशासन शाखा
प्रकाश पछाई सहायक चौथो ward5.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. ५
गुलेमान चौधरी सहायक चौथो ward10.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. १०
उमेश प्रसाद चौधरी सहायक चौथो ward13.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. १३
नरी सरा गाहा सहायक चौथो ward2.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. २
लोकमान चौधरी सहायक चौथो ward4.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. ४
राम मिलन यादव सहायक चौथो ward7.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. ७
ललित नारायण चौधरी अस्सिटेन्ट सब-ईन्जिनियर चौथो वडा कार्यालय वार्ड नं. १४ र १८
पन्चराम कोहार सहायक चौथो ward16.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. १६
नगेन्द्र प्रसाद यादव सहायक चौथो ndrgopalk@gmail.com 9847044897 सामाजिक विकास शाखा
निर्मला प्रजापती सहायक चौथो ward15.municipalityramgram@gmail.com वडा कार्यालय वार्ड नं. १५
कोशलेन्द्र यादव अस्सिटेन्ट सब-ईन्जिनियर चौथो वडा कार्यालय वार्ड नं. ४ र ७
ललिता पाण्डे सहायक चौथो राजश्व उप शाखा
दिपक चौधरी अस्सिटेन्ट सब-ईन्जिनियर चौथो वडा कार्यालय वार्ड नं. ६ र १७
रमेश गुप्ता अस्सिटेन्ट सब-ईन्जिनियर चौथो भवन तथा वस्ती विकास उप-शाखा र वडा नं. २
खेमराज पटेल सहायक चौथो 9847297865 पशु सेवा शाखा
परशुराम चौधरी अस्सिटेन्ट सब-ईन्जिनियर चौथो वडा कार्यालय वार्ड नं. ९
बोधनारायण यादव स.ले.प. सहायक चौथाे आर्थिक प्रशासन शाखा
रमा भट्टराई सहायक चौथो ward11.municipalityramgram@gmail.com Ward Office ward no. 11
दुर्गेश पासवान पासी अस्सिटेन्ट सब-ईन्जिनियर चौथो वडा कार्यालय वार्ड नं. १५ र १६
सनत गिरी सहायक चौथो sanatgiri07@gmail.com 9858052166 कृषि विकास शाखा
रतिकला चौधरी सहायक चौथो वडा कार्यालय वार्ड नं. ८
माधुरी चौधरी सहायक चौथो सा.सु. तथा पञ्जिकरण उप-शाखा
मधु चौधरी सहायक चौथो आर्थिक विकास शाखा
गोविन्द राज पौडेल सहायक चौथो poudelgovindaraj@gmail.com पशु सेवा शाखा
रामजी शाहनी मध्यस्था न्यायिक समिति
तुलसी प्रसाद चौधरी सवारी चालक १०१,०७८५२०८७४ दमकल संचालन
संतोष राना सवारी चालक दमकल संचालन
कृष्ण प्रसाद चौधरी सवारी चालक १०१,०७८५२०८७४ दमकल संचालन
अब्दुल सलिक मिया हेभि सवारी चालक हेभी सवारी साधन
मदन राय सवारी चालक हलुका सवारी साधन
निरन्जन कुमार गुप्ता ट्रेक्टर सवारी चालक नगर सरसफाई
लक्ष्मी प्रसाद चौधरी दमकल हेल्पर दमकल संचालन
‌ओम प्रकाश कोहार ट्रेक्टर सवारी चालक नगर सरसफाई
रन बहादुर मगर दमकल हेल्पर दमकल संचालन
हिरेन्द्र चौधरी दमकल हेल्पर दमकल संचालन
जितेन्द्र कोहार दमकल हेल्पर दर्ता चलानी
चिरन्जिवी खनाल कार्यालय सहयोगी
कन्हैया कोहार कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय वार्ड नं. १ र २
निसा परियार कार्यालय सहयोगी
भुसण चन्द्र शर्मा कार्यालय सहयोगी
महातम तेली कार्यालय सहयोगी
इन्दल प्रसाद चौधरी विधुत हेल्पर
आशा राना कार्यालय सहयोगी राजश्व उप शाखा
शेषमणी चौधरी कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय वार्ड नं. ११
राजु यादव विधुत हेल्पर
पशुपति नाउ एस एम सामुदायिक परिचालक
कमलराज शर्मा एस एम सामुदायिक परिचालक