FAQs Complain Problems

Flash News

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, रुपन्देही द्धारा अायोजित बजेट र राजस्व सम्बन्धी ब्यवस्थाका सम्बन्धमा स्थानीय तहहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि हुदै रामग्नाम नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, रुपन्देही  द्धारा अायोजित बजेट र राजस्व सम्बन्धी ब्यवस्थाका सम्बन्धमा स्थानीय तहहरुसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि हुदै रामग्नाम नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Check box: 
1