नवनिर्वाचित नगरकार्यपालिका सदस्यज्यूहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रम