निर्मला प्रजापती

Email: 
ward15.municipalityramgram@gmail.com
Elected or Staff: 
Staff
Section : 
वडा कार्यालय वार्ड नं. १५