FAQs Complain Problems

Flash News

अनलाइन घटना दर्ता

अनलाइन घटना दर्ता को लागि निम्न लिंकमा जानुहोस :-

१. जन्मदर्ता

२. बिबाहदर्ता

३. सम्बन्ध विच्छेद दर्ता

४. बसाई सराई दर्ता

५. मृत्युदर्ता

Check box: