FAQs Complain Problems

Flash News

२० औ नगरपरिषद

२० औ नगरपरिषद नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकिकरण कार्यक्रम निम्न मिति, समय र स्थानमा हुने भएको हुँदा यहाको गरिमामय उपस्थितको लागि अनुरोध छ |

मिति : २०७२/०९/२७
समय : बिहान ११:०० बजे
स्थान : रामग्राम नगरपालिका प्राङ्गण, वार्ड नं.१२ शान्तिचौर, कसिया

Check box: