FAQs Complain Problems

Flash News

सूचना र सामान्य नियमावली

कक्षा ८ को नतिजा सम्बन्धमा

शैक्षिक सत्र २०७७ को कक्षा ८ को वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरीएको छ। सम्बन्धीत विधालयले संलग्न रहेको मार्कलेजर प्रिन्ट गरी विधार्थीको सम्पूर्ण विवरण रुजु गरी २०७८/०३/१५ भित्र शिक्षा शाखामा पठाउनुहुन सूचित गरीन्छ । 

राय सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धमा

गैर सरकारी संस्थाको आ‍ . ब २०७८/०७९ को कार्यक्रम पेश गर्ने सम्बन्धमा

शैक्षिक सत्र २०७७ को वार्षिक परीक्षाको नतिजा तयारी सम्बन्धी सूचना ।

बैंकहरु खुल्ने समय तालिका

विद्यालयको पठनपाठन तथा परीक्षा कार्यक्रम स्थगन गर्ने सम्बन्धमा ।

शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान कोटामा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको नाम पहिलो र दोस्राे चरणको परीक्षाको समय तालिका

कार्यपालिका र शिक्षा समितिको बैठककाे निर्णय सम्बन्धमा सबै सामुदायिक विद्यालय

रमाना सम्बन्धमा सामुदायिक विद्यालय सबै

अनुदान कोटामा शिक्षक पदपुर्ति सम्बन्धी सूचना

Pages