सूचना र सामान्य नियमावली

शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदान कोटामा शिक्षक पदपुर्तिको लागि खुला प्रतियोगितात्माक परीक्षाको विज्ञापन सम्बन्धी (दोस्रो पटक)

शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान कोटामा शिक्षक पदपुर्तिकाे लागि खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा सम्बन्धमा

शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान कोटामा शिक्षक पदपुर्तिकाे लागि  खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा सम्बन्धमा

सामुदायिक विधालयमा रिक्त पदमा अस्थायी करार शिक्षक छनाैट सम्बन्धमा

सामुदायिक विधालयमा रिक्त पदमा अस्थायी करार शिक्षक छनाैट  गर्ने प्रयाेजनका लागि विषय विज्ञकाे सूचीकरण सम्बन्धी सूचना र निवेदन फाराम ( याे सूचना २०७६।५।१० काे परासी पत्र साप्ताहीक समेत प्रकाशन भएकाे छ) सम्बन्धमा ।

प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

नेपालको संबिधान कार्यान्वयनको चौथो वर्ष प्रवेशको उपलक्ष्यमा आयोजित बृहत सरसफाई कार्यक्रम २०७५

नेपालको संबिधान कार्यान्वयनको चौथो वर्ष प्रवेशको उपलक्ष्यमा आयोजित बृहत सरसफाई कार्यक्रम २०७५ 

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नियमावली

स्थानीय निकाय बाट पालना हुने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नियमावली

स्थानीय निकाय आर्थिक प्रशासन ऐन नियमावली

स्थानीय निकाय बाट पालना हुने  आर्थिक प्रशासन ऐन नियमावली                                                                                   

 

 

सुशासन ऐन नियमावली

स्थानीय निकाय बाट पालना हुने सुशासन ऐन नियमावली 

सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियमावली

स्थानीय निकाय बाट पालना हुने सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियमावली

सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली

स्थानीय निकाय बाट पालना गरिने सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली

Pages