FAQs Complain Problems

Flash News

सूचना र सामान्य नियमावली

कृषि / पशु विकास अधिकृत, अमिन र कार्यालय सहयोगी पदको दोस्रो चरणको परिक्षा सम्बन्धमा ।

कृषि / पशु विकास अधिकृत, अमिन र कार्यालय सहयोगी पदको प्रारम्भिक सूची प्रकाशन ।

विद्यालयका शिक्षक प्रशिक्षक कर्मचारी बालविकास स का विद्यालय सहयोगी ल्याब असिस्टेन्ट तथा स्रोत शिक्षक र आयाको तलब भत्ता चैत सम्मको

शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदान कोटामा शिक्षक पदपुर्तिको लागि परीक्षा सम्बन्धी

संघीय शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदान कोटामा शिक्षक पदपुर्तिको लागि खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा सम्बन्धी

शिक्षण सिकाई सहयोग अनुदान कोटामा शिक्षक पदपुर्तिको लागि खुला प्रतियोगितात्माक परीक्षाको विज्ञापन सम्बन्धी (दोस्रो पटक)

शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान कोटामा शिक्षक पदपुर्तिकाे लागि खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा सम्बन्धमा

शिक्षण सिकाइ सहयोग अनुदान कोटामा शिक्षक पदपुर्तिकाे लागि  खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा सम्बन्धमा

सामुदायिक विधालयमा रिक्त पदमा अस्थायी करार शिक्षक छनाैट सम्बन्धमा

सामुदायिक विधालयमा रिक्त पदमा अस्थायी करार शिक्षक छनाैट  गर्ने प्रयाेजनका लागि विषय विज्ञकाे सूचीकरण सम्बन्धी सूचना र निवेदन फाराम ( याे सूचना २०७६।५।१० काे परासी पत्र साप्ताहीक समेत प्रकाशन भएकाे छ) सम्बन्धमा ।

प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

नेपालको संबिधान कार्यान्वयनको चौथो वर्ष प्रवेशको उपलक्ष्यमा आयोजित बृहत सरसफाई कार्यक्रम २०७५

नेपालको संबिधान कार्यान्वयनको चौथो वर्ष प्रवेशको उपलक्ष्यमा आयोजित बृहत सरसफाई कार्यक्रम २०७५ 

Pages