FAQs Complain Problems

Flash News

बार्षिक कार्ययोजना, नीति/कार्यक्रम

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि बजेट तथा कार्यक्रम

आ.ब. २०८०/०८१ को लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

दशौं नगर सभाबाट पारित कार्यक्रम / योजनाहरु

आ ब २०७९।८० को नीति कार्यक्रम र वार्षिक बजेट

आ.ब. २०७८/०७९ का लागि कार्यक्रम तथा परियोजना ।

‍रामग्राम नगरपालिकाको ८ औ नगर सभामा आ‍.ब. २०७८/०७९ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत

छै‌ठाे नगर सभाबाट पारित बजेट तथा कार्यक्रम

आ.ब.२०७७/०७८ को लागि नीति तथा कार्यक्रम

जडिबुटी उद्दान आ.ब.२०७६/०७७

रामग्राम नगरपालिकाले सुरु गर्यो जडिबुटी उद्दान

पाचौ नगर सभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम

पाचौ नगर सभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रम 

Pages