समाचार

साना अोजार तथा यन्त्र उपकरणको अनुदान कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्यवन सम्बधी

अत्यन्त जरुरी सूचना

धानको उन्नत तथा हाईब्रिड बिउ आपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

बैंकहरु खुल्ने समय तालिका

एक स्थानिय तह एक उत्पादन कार्यक्रम सम्वन्धी सूचना

विद्यालयको पठनपाठन तथा परीक्षा कार्यक्रम स्थगन गर्ने सम्बन्धमा ।

माछाको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा

घटना दर्ता अभिय

अत्यन्त जरुरी सूचना

Pages