समाचार

डिजिटल स्वास्थ्य पाश्रर्व चित्र (Health Profile) निर्माण गरीएको सम्बन्धी सूचना ।

जानकारी सम्बन्धमा

शिक्षक पदपुर्तिका लागि खुल्ला प्रतियोगीतात्मक परीक्षाको सम्पर्क मिति सम्बन्धी सूचना ।

कविता प्रतियोगितामा सहभागी पठाई दिने बारे ।

व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने कृषकहरु कालगि जरुरी सूचना ।

विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा

चमेना गृह स‌न्चालन प्रस्ताव आह्यव सम्बन्धी सूचना

सहभागी पठाई दिने सम्बन्धमा

विज्ञापन रद्द गरीएको सम्बन्धमा ।

हार्दिक अपिल

Pages