समाचार

सामग्री वितरण सम्बन्धी सूचना

फागु पुर्णिमा (होली पर्व) २०७९

रामग्राम नगरपालिकाकाे सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमकाे आयोजनामा जिल्ला तहमा प्रहरीहरुसँग सुरक्षित बैदेशिक रोजगार सम्बन्धि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम

आ.ब. २०७९/०८० को माघ महिनाको खर्चको फाँटवारी

छोरी पढाउ छोरी बचाउ अभियान सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय विषयको पाठ्यपुस्तक लेखन कार्यका लागि प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना

करारमा पशु चिकित्सक पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

सूचना टाँस सम्बन्धमा ।

परासी हाटबजारका पसलघरहरुकाे सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना

ड्रागन(सिउडी) फल खेती कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

Pages