FAQs Complain Problems

Flash News

बजेट, आम्दनी र खर्च

शिक्षककाे प्रथम त्रेमासिक तलब भत्ता, स.का. कर्मचारी र सहयाेगीकाे पारीश्रमिक लगायत विभिन्न शिर्षकमा विधालयलाई निकासा सम्बन्धमा

दैनिक आयको विवरणका लागि आय शिर्षक सम्बन्धि, सबै वडा कार्यालय

दैनिक आयको विवरणका लागि आय शिर्षक सम्बन्धि, सबै वडा कार्यालय 

विधालयलाई विभिन्न शिर्षकमा २०७६ असार महिनामा भएको निकासा रकमको विवरण

विधालयलाई विभिन्न शिर्षकमा २०७६ असार महिनामा भएको निकासा रकमको विवरण 

स्वास्थ्य कर्मीहरुकाे फिल्ड भत्ता सम्बन्धमा

स्वास्थ्य कर्मीहरुकाे फिल्ड भत्ता सम्बन्धमा

निम्न विधालयहरुको ०७५ चैत्र महिनाको तलब भत्ता र पारिश्रमिक वापतको चेक रकम जम्मा गरिएको सम्बन्धमा

निम्न विधालयहरुको ०७५ चैत्र महिनाको तलब भत्ता र पारिश्रमिक वापतको चेक रकम जम्मा गरिएको सम्बन्धमा 

दुई कोठे भवन निर्माणको लागि जनता मा.वि. डैनहवा र उत्तम बालहित मा. वि उजैनीलाई अनुदान सम्बन्धमा

दुई कोठे भवन निर्माणको लागि जनता मा.वि. डैनहवा र उत्तम बालहित मा. वि उजैनीलाई अनुदान सम्बन्धमा 

आधारभूत तथा माध्यमिक तहको निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान र २ कोठे भवन निर्माणको लागि अनुदान सम्बन्धि

आधारभूत तथा माध्यमिक तहको निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान र २ कोठे भवन निर्माणको लागि अनुदान सम्बन्धि 

निजि श्रोत शिक्षक अनुदान रकम पठाइएको सम्बन्धमा

निजि श्रोत शिक्षक अनुदान रकम पठाइएको सम्बन्धमा 

विद्यालयहरुको अनुदान सम्बन्धमा

विद्यालयहरुको अनुदान सम्बन्धमा 

चेक रकम जम्मा गर्ने बारे ( सामुदायिक सिकाइ केन्द्र )

चेक रकम जम्मा गर्ने बारे ( सामुदायिक सिकाइ केन्द्र )

Pages