सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयकाे सूचना

आर्थिक प्रस्ताव खोल्न आउने बारेको ७ दिने सूचना ।

संक्षिप्त सूचीमा परेकाे सम्बन्धी सूचना

सामुदायिक विधालयहरुको लेखापरीक्षणको लागि आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना |

आशयपत्र माग गर्ने सम्बन्धि सूचना (आ ब २०७६/०७७) दोस्रो पटक

आशयपत्र माग गर्ने सम्बन्धि सूचना (आ ब २०७६/०७७)

आशयपत्र माग गर्ने सम्बन्धि सूचना डाउनलोड गर्नुहुन |

क्याटलग बिधिबाट मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धमा सुचना

क्याटलग बिधिबाट मोटरसाइकल खरिद सम्बन्धमा सुचना 

क्याटलग बिधिबाट ट्रेक्टर खरिद सम्बन्धमा सुचना

क्याटलग बिधिबाट ट्रेक्टर खरिद सम्बन्धमा सुचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सूचना (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७५।११।२०)

शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहानको सूचना (प्रथम पटक सूचना प्रकाशित मिति २०७५।११।२०)

ट्रेलर सहित ट्रेक्टर खरिद सम्बन्धी सूचना (आ. ब. ०७५/०५६)

ट्रेलर सहित ट्रेक्टर खरिद सम्बन्धी सूचना

Pages